Popis ostalih propisa kod priključenja na prijenosnu mrežu

 • Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/2013 , 65/2017)
   
 • Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/201320/2017)
   
 • Zakon o energiji (Narodne novine broj 120/201214/2014102/2015)
   
 • Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine broj 22/2013102/2015
   
 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine broj 85/2015)