Vijesti

Objavljeno: 4.11.2020.

Tomislav Plavšić, predsjednik Uprave Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS), i Željko Tukša, predsjednik Uprave KONČAR - Inženjeringa za energetiku i transport (KONČAR - KET), u Zagrebu su 4. studenoga 2020. godine potpisali ugovor „Revitalizacija centralnih sustava daljinskog vođenja EES-a na novu verziju“ čija vrijednost iznosi 49,9 milijuna kuna. 

Kompleksan projekt nadogradnje postojećeg SCADA/EMS/AGC/OTS sustava HOPS-a na novu verziju sklopovske i programske opreme provodi se u svrhu postizanja dugoročne održivosti navedenih centralnih sustava i nadogradnje sustava novim funkcijama, kako bi se pružila odgovarajuća podrška novim poslovnim procesima, digitalizaciji i automatizaciji. 

Projektom je predviđeno značajno tehnološko unaprjeđenje sustava vođenja, redizajn arhitekture sustava vođenja dislocirane na lokacije Nacionalnog dispečerskog centra i lokacije mrežnih centara Osijek, Zagreb, Rijeka i Split  te proširenje kapaciteta i značajki, kako bi se osigurala potpora očekivanim poslovnim procesima. Primjenom novih tehnologija i unaprjeđenjem arhitekture dodatno će se podići razina sigurnosti i raspoloživosti sustava. Korištenjem standardiziranih protokola za razmjenu podataka planira se postići veća fleksibilnost u budućim nadogradnjama i podići razina kvalitete podataka u sustavima. 

Rok izvršenja ugovora iznosi 39 mjeseci te dodatnih 36 mjeseci održavanja u jamstvenom razdoblju.

Poseban izazov projekta predstavlja implementacija novog sustava tako da se za vrijeme trajanja projekta osigura kontinuitet rada postojećeg sustava te da se zadovolje najviši standardi sigurnosti i kvalitete u vođenju EES-a.

HOPS kao operator prijenosnog sustava kontinuirano sudjeluje u međunarodnim i regionalnim projektima u svrhu podizanja razine sigurnosti vođenja EES-a uz istovremeno pružanje potpore za transparentno i otvoreno tržište električne energije te integraciju obnovljivih izvora energije. Stalna nadogradnja nužna je kako bi se osigurala dugoročna održivost sustava, smanjili troškovi održavanja te omogućile buduće učinkovitije nadogradnje novim funkcijama. 

Ovaj projekt nastavak je uspješne suradnje između HOPS-a i KONČAR-a koja traje više desetljeća. Primjena novih tehnologija i naprednih rješenja u ovom projektu bit će dodatni  doprinos jačanju konkurentnosti i važna referenca, za još uspješniji nastup KONČAR-a na stranim tržištima.