Popis objekata OIE koji imaju sklopljen Ugovor o korištenju mreže