Postupak nabave mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja za sigurnost sustava javnim nadmetanjem

Od 14. prosinca 2020. godine HOPS provodi postupak nabave mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja za sigurnost sustava javnim nadmetanjem kao unaprjeđenje dosadašnjeg pilot projekta „Osiguravanje rezerve radne snage tercijarne regulacije upravljivom potrošnjom“ (engl. „Demand Side Response“, DSR), u nastavku dajemo osnovne informacije vezane uz postupak nabave.

Kako postati pružatelj usluge uravnoteženja mFRR?

U skladu s odredbama Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (HOPS, 11/2019):

1. Zadovoljiti uvjete pretkvalifikacijskog postupka

Tehnička osposobljenost korisnika mreže za pružanje usluga uravnoteženja dokazuje se pretkvalifikacijskim postupkom. 

2. Potpisati Ugovor o pružanju usluge uravnoteženja - mFRR s Operatorom prijenosnog sustava

  • Ugovore o pružanju usluga uravnoteženja mogu s Operatorom prijenosnog sustava sklopiti svi pojedinačni korisnici mreže i agregatori, koji su dokazali da su za to tehnički osposobljeni (koji su zadovoljili uvjete definirane pretkvalifikacijskim postupkom).
  • Svi pojedinačni korisnici mreže i agregatori, koji su s Operatorom prijenosnog sustava sklopili Ugovor o pružanju usluge uravnoteženja - mFRR, definiraju se kao pružatelji usluga uravnoteženja i čine Registar pružatelja usluge uravnoteženja.

Što nakon sklapanja Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja?

Svi pružatelji usluge uravnoteženja koji s Operatorom prijenosnog sustava imaju sklopljen važeći Ugovor o pružanju usluga uravnoteženja – mFRR imaju pravo sudjelovanja na javnim nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja za sigurnost sustava i podnose ponude HOPS-u za mFRR rezervu snage i/ili energiju uravnoteženja.

Javna nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja za sigurnost sustava provode se u skladu s Pravilima nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja za sigurnost sustava.

Shematski prikaz procesa:


Za sve dodatne informacije javiti se na e-mail.