Postupak nabave mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja javnim nadmetanjem

HOPS provodi postupak nabave mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja za proizvode u pozitivnom (dizanje proizvodnje/spuštanje potrošnje) i negativnom (dizanje potrošnje i spuštanje proizvodnje) smjeru javnim nadmetanjem, u nastavku dajemo osnovne informacije vezane uz postupak nabave.

Kako postati pružatelj usluge uravnoteženja mFRR?

U skladu s odredbama Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (HOPS, 12/2023):

1. Zadovoljiti uvjete pretkvalifikacijskog postupka

  • Tehnička osposobljenost korisnika mreže za pružanje usluga uravnoteženja dokazuje se pretkvalifikacijskim postupkom. 

2. Potpisati Ugovor o pružanju usluge uravnoteženja - mFRR s Operatorom prijenosnog sustava

  • Ugovore o pružanju usluga uravnoteženja mogu s Operatorom prijenosnog sustava sklopiti svi pojedinačni korisnici mreže i agregatori, koji su dokazali da su za to tehnički osposobljeni (koji su zadovoljili uvjete definirane pretkvalifikacijskim postupkom).
  • Svi pojedinačni korisnici mreže i agregatori, koji su s Operatorom prijenosnog sustava sklopili Ugovor o pružanju usluge uravnoteženja - mFRR, definiraju se kao pružatelji usluga uravnoteženja i čine Registar pružatelja usluge uravnoteženja.

Što nakon sklapanja Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja?

Svi pružatelji usluge uravnoteženja koji s Operatorom prijenosnog sustava imaju sklopljen važeći Ugovor o pružanju usluga uravnoteženja – mFRR imaju pravo sudjelovanja na javnim nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja i podnose ponude HOPS-u za mFRR rezervu snage i/ili energiju uravnoteženja.

Javna nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja provode se u skladu s Pravilima nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja.

Shematski prikaz procesa:


Za sve dodatne informacije javiti se na e-mail.