Obrasci za priključenje

  • Obrazac HOPS-X1 - Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta bez uvjeta priključenja
  • Obrazac HOPS-X2 - Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta s posebnim uvjetima priključenja
  • Obrazac HOPS-X7 - Zahtjev za izdavanje potvrde o početku korištenja mreže