Obavijesti

Objavljeno: 11.11.2021.

MARI i PICASSO su implementacijski projekti operatora prijenosnih sustava na EU razini za uspostavljanje zajedničkih platformi za razmjenu energije uravnoteženja iz mFRR i aFRR rezervi snage, u skladu s  člancima 20. i 21. Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (Tekst značajan za EGP) (Uredba EB GL). 

Agencija za suradnju energetskih regulatora (engl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER), 24. siječnja 2020. godine odobrila je provedbene okvire za obje platforme i njihove metodologije određivanja cijena, postavljajući regulatorni okvir za uspostavu platformi.

Projekti MARI i PICASSO u suradnji s udruženjem ENTSO-E, 2. prosinca 2021. godine organiziraju radionicu za sve uključene strane koja će obuhvatiti:

  • opće informacije o radu platformi, uključujući načela određivanja cijena;
  • priprema Go-live, uključujući redoslijed pristupa LFC područja, objavu podataka i izvješćivanje.

Poveznica pomoću koje se možete prijaviti na radionicu je ovdje

Nakon što se registrirate, dobit ćete potvrdni mail koji će sadržavati informacije kako se prijaviti na radionicu. 

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju elektroničkim putem.