Usluge prijenosa

Prijenos unutar hrvatskog sustava

Uslugu prijenosa električne energije unutar hrvatskog EES-a HOPS pruža korisnicima mreže prema uvjetima koji osiguravaju najveću moguću kvalitetu električne energije, minimalne troškove te visoku pouzdanost i sigurnost sustava.

Uslugu prijenosa električne energije, kroz naknadu za korištenje prijenosne mreže, plaćaju kupci razvrstani u slijedeće kategorije:

  1. Poduzetništvo:
    • na mreži visokog i vrlo visokog napona,
    • na mreži srednjeg napona i
    • na mreži niskog napona.
  2. Kućanstvo na mreži niskog napona

U skladu s Metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN 104/15 i 84/16) od 1. siječnja 2019. godine primjenjuju se slijedeće tarifne stavke za prijenos električne energije:

Kategorija kupaca Tarifni model Tarifni elementi
Radna energija Obračunska vršna radna snaga Prekomjerna jalova energija Naknada za obračunsko radno mjesto
JT VT NT
[kn/kWh] [kn/kWh] [kn/kWh] [kn/kW] [kn/kvarh] [kn/mj.]
Tarifne stavke
1 2 3 4 5 6
Poduzetništvo Visoki i vrlo visoki napon Bijeli - 0,04 0,02 14,00 0,16 68,00
Srednji napon Bijeli - 0,04 0,02 14,00 - -
Niski napon Plavi 0,09 - - - - -
Bijeli - 0,11 0,05 - - -
Crveni - 0,05 0,02 14,50 - -
Žuti (javna rasvjeta) 0,06 - - - - -
Kućanstvo Niski napon Plavi 0,09 - - - - -
Bijeli - 0,11 0,05 - - -
Crveni - 0,05 0,02 14,50 - -
Crni 0,05 - - - - -

Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN 112/2018)

Prekogranični prijenos

Tržišnim sudionicima koji žele uvesti, izvesti ili prenijeti električnu energiju preko hrvatskih granica HOPS (neposredno ili putem ureda za dodjele /JAO, SEE CAO, ELES i EMS) dodjeljuje prijenosne kapacitete na prekograničnim vodovima i provjerava izvodljivost njihovih planskih rasporeda. Detaljnije informacije nalaze se ovdje

Tranzit je prijenos električne energije iz jedne u drugu stranu državu ili iz strane države u tu istu državu preko elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske. HOPS tržišnim sudionicima odobrava tranzite električne energije vodeći računa o tehničkim mogućnostima i sigurnosti rada sustava te usklađuje tranzite s operatorima sustava susjednih država. Odobrene tranzite HOPS upisuje u Plan rada sustava. Od 1.6.2007. HOPS sa većinom europskih operatora prijenosnih sustava sudjeluje u jedinstvenom međukompenzacijskom mehanizmu za izračun i nadoknadu troškova dijela prijenosne mreže koja sudjeluje u tranzitu električne energije.