Tržište električne energije

Temeljem Zakona o energiji i Zakona o tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj stvorene su temeljne pretpostavke za rad tržišta električne energije. Izradom i donošenjem Pravila djelovanja tržišta električne energije i ostalih potrebnih podzakonskih akata ostvareni su uvjeti za početak rada i postupno otvaranje tržišta električne energije.

U Hrvatskoj postoji dva tržišta električne energije. U početnoj fazi rada tržišta odabran je model bilateralnog tržišta u kojem se trgovanje električnom energijom provodi temeljem bilateralnih ugovora, a koji se sklapaju između sudionika na tržištu električne energije. Izmjenama Pravila organiziranja tržišta električne energije uveden je koncept bilančnih grupa kojim je omogućeno zajedničko optimiranje portfelja tržišnih sudionika u istoj bilančnoj grupi. Drugo tržište električne energije je organizirano tržište električne energije kojeg provodi Hrvatska burza električne energije d.o.o. (CROPEX).

Zakonom je propisana postupna dinamika otvaranja tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj. Tržište je potpuno otvoreno od 1. srpnja 2008. godine.

Sudionici na tržištu električne energije u Hrvatskoj (tržišni sudionici) su proizvođači, opskrbljivači, trgovci i krajnji kupci.

Proizvođač, opskrbljivač i trgovac moraju imati dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti koje u Republici Hrvatskoj izdaje Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija (HERA) te potpisan Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije koji su sklopljen između energetskih subjekata i Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o.