Obavijesti

Objavljeno: 15.12.2021.

Naručitelj – HOPS d.o.o. objavljuje javno nadmetanje za nabavu električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži. Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti da dostave ponude u skladu s uvjetima objavljenim u Pozivu za dostavu ponuda

Tehnička specifikacija predmeta nabave:

1. Isporuka bazne električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za razdoblje siječanj 2022. – prosinac 2022. godine:

a) Razdoblje isporuke: od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Dani isporuke: ponedjeljak – nedjelja

Sati isporuke: 00.00 – 24.00 sata

b) Snaga i profil isporuke: 5 MWh/h svaki dan u godini, ponedjeljak - nedjelja, od 00:00 sati do 24:00 sati (43.800 MWh)

2. Isporuka preostale električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za razdoblje siječanj 2022. – prosinac 2022. godine:

a) Razdoblje isporuke: od 01.01.2022. do 31.12.2022.  godine

Dani isporuke: ponedjeljak – nedjelja

Sati isporuke: 00.00 – 24.00 sata

b) Snaga i profil isporuke: prema okvirnom Planu preuzimanja električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži, odnosno:     od 0 - 15 MWh/h svaki sat u navedenom razdoblju, očekivani iznos preuzimanja električne energije 65.700 MWh

    - Okvirni plan preuzimanja ni na koji način ne obvezuje Naručitelja u pogledu stvarne nabave preostale električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži.

3. Krajnji rok za dostavu ponuda je 22.12.2021. godine u 13:00 sati  na adresu HOPS d.o.o., (Sektor za tržište), Kupska 4, Zagreb

4. Mjesto isporuke (preuzimanja) električne energije je prijenosna mreža Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.