Obavijesti

Objavljeno: 1.2.2022.

HOPS d.o.o. objavljuje  javno nadmetanje za nabavu električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži.

Pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponude u skladu s uvjetima objavljenim u Pozivu za dostavu ponuda

1. Tehnička specifikacija predmeta nabave

Isporuka električne energije za pokriće varijabilnog dijela gubitaka u prijenosnoj mreži odnosi se na:

  • PROIZVOD: Isporuka električne energije za pokriće varijabilnog dijela gubitaka u prijenosnoj mreži:
  • RAZDOBLJE ISPORUKE: 15.02.2022. do 30.04.2022. godine
  • DANI ISPORUKE: ponedjeljak - nedjelja
  • SATI ISPORUKE: 00:00- 24:00 sati.
  • SNAGA I PROFIL ISPORUKE: prema okvirnom Planu preuzimanja električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži, odnosno: od 0 - 80 MWh/h svaki sat u navedenom razdoblju (očekivani iznos preuzimanja električne energije 43.806 MWh)
  • DEFINICIJA CIJENA: Ugovorna cijena (Ci ) na satnoj razini računa se kao:

            Ci = Cr + M/100*Cr

gdje je:

Cr - referentna cijena za satnu isporučenu energiju, cijena postignuta na Hrvatskoj burzi električne energije tržišta za dan unaprijed (CROPEX DA cijena), izražena u [EUR/MWh]

Koeficijent M – marža iskazana u postocima.

Ugovorna cijena (Ci) na satnoj razini iskazuje se na dva decimalna mjesta

2. Mjesto isporuke (preuzimanja) električne energije je prijenosna mreža Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.

3. Rok za dostavu ponude: najkasnije do 09.02.2022. godine u 12.00 sati, HOPS d.o.o., (Sektor za tržište), Kupska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska