Obavijesti

Otvoreni postupak javne nabave novih terenskih motornih vozila 4x4

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („NN“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) provodi otvoreni postupak javne naba...

30.1.2014.
Javno nadmetanje za kupoprodaju električne energije za potrebe operatora prijenosnog sustava za 2014. godinu

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje javno nadmetanje za kupoprodaju električne energije za potrebe operatora prijenosnog sustava z...

22.1.2014.
Poziv za dostavu ponuda za funkciju izvršnog direktora SEE CAO

U sklopu transformacije tvrtke „Projektni tim zadužen za uspostavu Ureda za provođenje koordiniranih dražbi u jugoistočnoj Europi d.o.o.“ u „Ured za p...

20.12.2013.