Obavijesti

Objava obrasca Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja za 2018. godinu

HOPS poziva sve zainteresirane tržišne sudionike da pristupe potpisivanju Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja za 2018. godinu.

14.2.2018.
Priprema izrade Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže 2018. - 2027.

Priprema izrade Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže 2018. - 2027. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razd...

18.7.2017.
Izmjene i dopune Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava

Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. je dana 17. ožujka 2017. godine donijela Izmjene i dopune Pravila o uravnoteženju elektroenerget...

17.3.2017.
Objava obrasca Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja

Sukladno Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, za otklanjanje neravnoteže u sustavu HOPS osigurava energiju uravnoteženja i kroz tržiš...

17.1.2017.
Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga

Temeljem Zakona o tržištu električne energije uz prethodnu suglasnosti HERA-e, Uprava HOPS-a donijela je Metodologiju za određivanje cijena za pružanj...

3.8.2016.
Postupak ugovaranja odgovornosti za odstupanje

Nastavno na stupanje na snagu Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, svibanj 2016., HOPS objavljuje početak ugovaranja odgovornosti za od...

20.7.2016.
Objava „Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava“

Temeljem Zakona o tržištu električne energije i prethodne suglasnosti HERA-e, Uprava HOPS-a donijela je Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sus...

2.6.2016.
Objava Pravila nestandardnih usluga HOPS-a sa Cjenikom nestandardnih usluga

Uprava HOPS d.o.o.-a donijela je Pravila nestandardnih usluga HOPS-a, sa Cjenikom nestandarnih usluga HOPS-a u prilogu, koja se počinju primjenjivati ...

31.3.2015.
Objava natječaja za imenovanje osobe za praćenje usklađenosti

Nadzorni odbor Društva raspisuje Natječaj za imenovanje osobe za praćenje usklađenosti (Službenik za usklađenost) u trajanju od 04.11. do 12.11.2014. ...

3.11.2014.
Javno nadmetanje za opskrbu električnom energijom za razdoblje jedne godine

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. na svojim internetskim stranicama objavljuje javno nadmetanje za opskrbu električnom energijom za razdobl...

11.3.2014.