Vijesti

Objavljeno: 19.9.2022.

Fond solidarnosti Europske unije predstavlja odgovor EU na prirodne katastrofe velikih razmjera i izraz  je europske solidarnosti s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama. Fond je nastao kao reakcija na velike poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002. Otada se koristio za 100 katastrofa pokrivajući niz različitih prirodnih katastrofa uključujući poplave, šumske požare, potrese, oluje i suše. Do sada je 28 europskih zemalja primilo potporu u iznosu većem od 7 milijarde EUR od čega je Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010. godine do danas, dodijeljeno više od 1 milijardu eura.

U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta nastalih serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na energetskoj infrastrukturi i energetskim postrojenjima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Međimurske, Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije koji je 5. siječnja 2022. godine objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH, 12 projekata HOPSa zadovoljilo je kriterije za dodjelju potpora za operacije vraćanja u uporabljivo stanje kroz sanaciju građevina, sanaciju i/ili zamjenu energetske infrastrukture.

Provedba aktivnosti mogla je započeti najranije 28. prosinca 2020. godine, a aktivnosti je potrebno dovršiti do 15. svibnja 2023. godine. Razdoblje za provedbu projekata sanacije raspoloživo prema Pozivu, obuhvatit će dio radova koji se poduzimaju radi vraćanja infrastrukture u radno stanje kako bi opskrba kupaca električnom energijom bila neprekinuta, dok je za cjelovitu obnovu objekata u zaista ispravno radno stanje sukladno standardima koje primjenjujemo u svim dijelovima RH planirano vremensko razdoblje od gotovo 8 godina tj. završetak svih projekata sufinanciranih iz FSEU planiran je s krajem 2029. godine.

Ukupna vrijednost 12 projekata procijenjena je na iznos od 463.375.398 HRK, a sukladno potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, maksimalno odobreni iznos koji može biti refundiran iz Fonda solidarnosti iznosi 200.892.025 HRK (što predstavlja 43% potrebne investicije) dok će HOPS ostatak sredstava osigurati iz vlastitih ili iz trećih izvora.