Vijesti

Objavljeno: 17.2.2023.

U skladu s  Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21) Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (dalje u tekstu: HOPS) kao operator prijenosnog sustava odgovoran je za osiguravanje sigurnog, pouzdanog i učinkovitog elektroenergetskog sustava. U tom kontekstu odgovornost HOPS-a je osiguravanje dostupnosti svih  pomoćnih usluga te organiziranje tržišta uravnoteženja na cijelom području Republike Hrvatske.

HOPS kontinuirano radi na otvaranju tržišta usluga uravnoteženja te je u tu svrhu izrađen prijedlog novih Pravila nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja (dalje u tekstu: Pravila). 

Nova Pravila uz postojeći mFRR+ proizvod (Proizvod 1.) definiraju i novi mFRR- proizvod za uravnoteženje u negativnom smjeru (Proizvod 2.). Proizvodom 2. korisnici mreže ili agregatori mogu pružati usluge uravnoteženja HOPS-u te tako pomoći uravnotežiti sustav uz financijsku nadoknadu u skladu s rezultatima javnih nadmetanja. 

U periodu od 20. prosinca 2022. do 20. siječnja 2023. HOPS je proveo javno savjetovanje za prijedlog novih Pravila i uputio javni poziv svim zainteresiranim pružateljima predmetne usluge. Uzevši u obzir zaprimljene komentar/nadopune zainteresiranih pružatelja, Uprava društva je  17. veljače 2023. donijela nova Pravila.

Od 20. veljače 2022. HOPS će početi provoditi postupak nabave mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja za oba proizvoda javnim nadmetanjima.