Vijesti

Objavljeno: 25.8.2022.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. u svrhu izrade Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže 2023.-2032. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje poziva sve potencijalne korisnike prijenosne mreže da na adresu elektroničke pošte 10G-prikljucenja@hops.hr zaključno do 8. rujna 2022. godine dostave svoje planove priključenja na prijenosnu mrežu.

Temeljem zaprimljenih upita Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. donosi uputu o minimalno potrebnom sadržaju/opsegu podataka koji mora biti sastavni dio plana za priključenje, koji potencijalni korisnici mreže dostavljaju za pojedini objekt.

Poziv i obrazac možete preuzeti ovdje.