Vijesti

Objavljeno: 10.2.2022.

Sukladno svojoj zakonskoj obvezi HOPS treba uravnotežiti elektroenergetski sustav što provodi postupkom javnog nadmetanja kao unaprijeđenje pilot projekta „Osiguravanje rezerve radne snage tercijarne regulacije upravljivom potrošnjom“ (engl. „Demand Side Response“, DSR).

Provođenjem javnih nadmetanja za osiguravanje usluge uravnoteženja u punom zahtjevanom iznosu od 130 MW rezerve snage, omogućeno je sudjelovanje na tržištu usluga uravnoteženja svim prekvalificiranim pružateljima usluge. U siječnju 2022. godine pretkvalificiran je deseti pružatelj usluge uravnoteženja, a ujedno i prvi koji ima ulogu nezavisnog agregatora na hrvatskom tržištu usluga uravnoteženja, tvrtka KOER d.o.o. 

Agregatori su prepoznati u EU regulativi te u nacionalnom zakonodavstvu. Cijeli elektroenergetski sustav se ubrzano decentralizira, ponajprije u smislu integracije obnovljivih izvora, ali i trenda elektrifikacije prometa i drugih sektora. Agregiranjem se otvara prostor za centralno upravljanje novim distribuiranim izvorima te potrošačima električne energije.

HOPS je kroz više nacionalnih i EU financiranih projekata istraživao moguće načine korištenje fleksibilnosti, a jedan od njih je i agregiranje koje omogućuje optimalno korištenje raspoloživih resursa. Očekivane dobrobiti za HOPS vezano na povećanje broja pružatelja usluga uravnoteženja su razvoj tržišnog natjecanja te u konačnici smanjenje troškova uravnoteženja. Svi podaci o nacionalnom tržištu usluga uravnoteženja dostupni su na poveznicama:

https://www.hops.hr/usluge-uravnotezenja

https://transparency.entsoe.eu/