Vijesti

Objavljeno: 21.11.2022.

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS d.d.)  organizira završno događanje i predstavljanje provedenih aktivnosti u okviru projekata „e-PASIS – Sustav za prevenciju i analizu sigurnosnih incidenata HOPS-ove komunikacijske mreže“ i „e-CYBIS –  Napredna platforma za analizu poslovnog sadržaja i datoteka u okviru Sigurnosno-operativnog centra HOPS-a“  koje će održati 29. studenog 2022. godine u Kući Europe u Zagrebu. 

Projekt e-PASIS sufinanciran je sredstvima Europske unije putem Instrumenta za povezivanje Europe (eng. Connecting Europe Facility - CEF). Implementacija ovog projekta dovela je do osnaživanja kapaciteta HOPS-a u području kibernetičke sigurnosti što će u konačnici pozitivno utjecati na daljnje pružanje usluga vođenja hrvatskog elektroenergetskog sustava, prijenosa električne energije te održavanja, razvoja i izgradnje elektroenergetske mreže. 

Projekt e-CYBIS je novi projekt HOPS-a koji je također sufinanciran sredstvima Europske unije putem Instrumenta za povezivanje Europe (eng. Connecting Europe Facility - CEF Facility). Cilj projekta je ojačati kibernetičku sigurnost HOPS-a, radi usklađenosti sa zahtjevima sigurnosti i izvješćivanja prema hrvatskom i zakonodavstvu EU-a, a glavnu srž projekta predstavlja definiranje preduvjeta za uspostavu Sigurnosno-operativnog centra HOPS-a.

Na konferenciji će biti predstavljena evolucija sigurnosnih rješenja i mogućnosti EU sufinanciranja u programskom razdoblju 2021. – 2027. u okviru programa Digitalna Europa za privatni i javni sektor. 

O projektima će govoriti predsjednik Uprave HOPS-a: dr.sc. Igor Ivanković, Marko Poljanec, voditelj projekata e-PASIS i e-CYBIS, suradnici na projektu iz tvrtke CS Computer Systems d.o.o. te Ernst & Young Savjetovanja d.o.o.