Vijesti

SINCRO.GRID - ZAVRŠETAK RADOVA NA IZGRADNJI POSTROJENJA STATIČKOG KOMPENZATORA (SVC) u TS KONJSKO

SVC Konjsko je trenutno najsnažniji i najsuvremeniji uređaj za dinamičku regulaciju napona i jalove snage u ovom dijelu Europe. Postrojenje će omogući...

13.10.2021.
HRO CIGRÉ okrugli stol „Izazovi zelene energetske tranzicije“

S ciljem poticanja šire stručne rasprave, u organizaciji Studijskog odbor C1 – Razvoj i ekonomija EES-a (SO C1) HRO CIGRÉ održan je 5. listopada 2021....

5.10.2021.
Održana konferencija o solarnoj energiji „Dani sunca“

U organizaciji udruženja Obnovljivi izvori energije i Pokret otoka na Hvaru je od 30.09. do 1.10. ove godine održana prva konferencija o solarnoj ener...

4.10.2021.
Predstavnici agencije Europske Komisije obišli radove na projektu SINCRO.GRID

HOPS i ELES su prošli tjedan (22.09.2021 – 24.09.2021) posjetili predstavnici agencije Europske Komisije CINEA (European Climate, Infrastructure and E...

28.9.2021.
Trideseta obljetnica raketiranja TS 400/220/110 kV Konjsko

Odlomak iz knjige „Elektroprijenos Hrvatske u Domovinskom ratu (1990.-1998.)“

20.9.2021.
HOPS i BIOM sklopili Sporazum o suradnji

HOPS i Udruga Biom sklopili su Sporazum o suradnji na zaštiti ptica od stradavanja i ozljeđivanja na elementima hrvatske elektroenergetske prijenosne ...

27.7.2021.