Vijesti

HOPS - obavijest

30.12.2020.
Najavljeno povezivanje tržišta za dan unaprijed na grčko-talijanskoj granici zona trgovanja

Proširenje jedinstvenog povezanog tržišta za dan unaprijed (eng. Single Day-Ahead Coupling - SDAC) na grčku zonu trgovanja najavljeno je za dan trgova...

1.12.2020.
16.11.2020.g. Core CCR je započeo fazu vanjskih izračuna prijenosnih kapaciteta za razdoblje tržišta dan unaprijed Flow-based metodom (FB DA CC)

16.11.2020.g. Core CCR je započeo fazu vanjskih izračuna prijenosnih kapaciteta za razdoblje tržišta dan unaprijed Flow-based metodom (FB DA CC). Izra...

17.11.2020.