Djelatnosti

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS), u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije, odgovoran je za:

 • vođenje elektroenergetskog sustava i pogona prijenosnog sustava Republike Hrvatske s međusobno povezanim prijenosnim sustavima, odnosno s distribucijskim sustavom u Republici Hrvatskoj,
 • razvoj prijenosne mreže kojim se osigurava dugoročna sposobnost prijenosne mreže da ispuni razumne zahtjeve za prijenosom električne energije s unaprijed definiranom sigurnošću pogona,
 • održavanje i izgradnju prijenosne mreže te za djelomično osiguranje jalove električne energije,
 • izvođenje priključka korisnika prijenosne mreže i stvaranja tehničkih uvjeta za priključenje korisnika prema uvjetima propisanim zakonima kojima se uređuje područje energetike i regulacije energetskih djelatnosti te ostalim propisima kojima se uređuje to područje,
 • pouzdanost i raspoloživost sustava opskrbe električnom energijom te ispravnu koordinaciju sustava proizvodnje, prijenosa i distribucije,
 • te druge utvrđene poslove, u skladu sa Zakonom.

Osim navedenih temeljnih odgovornosti, HOPS u skladu sa Zakonom, ima i druge dužnosti, kao što su npr.:

 • osiguravati dugoročnu sposobnost prijenosne mreže radi zadovoljenja razboritih zahtjeva za prijenosom električne energije s unaprijed definiranom sigurnošću pogona, održavanjem, modernizacijom, poboljšavanjem i razvijanjem prijenosne mreže,
 • pridonositi sigurnosti opskrbe odgovarajućim prijenosnim kapacitetima i pouzdanošću prijenosne mreže,
 • koristiti objekte prijenosne mreže u skladu s tehničkim propisima i standardima,
 • poduzimati mjere za zaštitu okoliša, te propisane mjere sigurnosti tijekom korištenja prijenosne mreže,
 • donijeti i javno objaviti mrežna pravila prijenosnog sustava,
 • upravljati tokovima električne energije u prijenosnoj mreži i osigurati raspoloživost svih potrebnih pomoćnih usluga,
 • te druge dužnosti predviđene Zakonom o tržištu električne energije (Narodne novine broj 22/2013, 102/2015 i 68/2018, neslužbeni pročišćeni tekst).