Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 13.3.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Microsoft licence
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0010806
 • Datum slanja objave u EOJN: 14.3.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Nabava elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja, Grupa 3: Nabava elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0010945
 • Datum slanja objave u EOJN: 2.3.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Održavanje osobnih motornih vozila marke Renault, Grupa 2. Održavanje osobnih i teretnih motornih vozila marke Renault koja su u jamstvenom roku za potrebe PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0009183
 • Datum slanja objave u EOJN: 28.2.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ODRŽAVANJE HIDRAULIČNIH PLATFORMI I DIZALICA NA TERETNIM VOZILIMA GRUPA 1 - Održavanje hidrauličnih platformi i dizalica na teretnim vozilima
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0008788
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.2.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: TERMOVIZIJSKO SNIMANJE DALEKOVODA I TRAFOSTANICA, Grupa 1-Termovizijsko snimanje dalekovoda PrP Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0008530
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.2.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ODRŽAVANJE TERETNIH MOTORNIH VOZILA MARKE IVECO GRUPA 1 - Održavanje teretnih motornih vozila marke Iveco
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0008333
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.2.2023.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: PREGLED (SERVIS), ISPITIVANJE VATRODOJAVNIH SUSTAVA I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE; Grupa 1: Servis i ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara u objektima PrP-a Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2023/S 0F5-0008329
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nadzor kontrole kvalitete visokonaponske sklopne opreme i odvodnika prenapona Grupa 1. Prekidači Grupa 2. Rastavljači Grupa 3. Odvodnici prenapona
 • Broj objave u EOJN: 22/S 0F5-0052319
 • Datum slanja objave u EOJN: 29.12.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena oštećenog transformatora 110_30 kV, 60 MVA, -T3 u TS Jarun
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0052168
 • Datum slanja objave u EOJN: 21.12.2022.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Usluga hortikulturnog uređenja zelenih površina, grupa 9, 14, 19, 24, 29, 34
 • Broj objave u EOJN: 2022/S 0F5-0050768