Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 25.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Zbrinjavanje otpada; Grupa 3 Zbrinjavanje otpada u PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0008012
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Servis vatrogasnih aparata, grupa 4. Održavanje vatrogasnih aparata PrP-a Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0007937
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: UREĐENJE OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA 110 KV I 10 KV ATR5 I ATR6 ZA POTREBE NAPAJANJA TS 400-220-110-10 KV MELINA“ (EBN: 3001-M-24/21)
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0007632
 • Datum slanja objave u EOJN: 29.1.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Dijagnostičko ispitivanje energetskih transformatora, mjernih transformatora i odvodnika prenapona, grupa 4
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0004268
 • Datum slanja objave u EOJN: 12.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: USLUGA HORTIKULTURNOG UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA; Grupa 6 - Usluga tretiranja pošljunčanih površina postrojenja herbicidima (3001-M-3/21)
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0006247
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: TS Konjsko- rekonstrukcija 10 kV postrojenja
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0005638
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Usluga hortikulturnog uređenja zelenih površina, grupa 4. Hortikulturno uređenje trafostanica Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0005681
 • Datum slanja objave u EOJN: 5.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Mjerenje parcijalnih izbijanja mjernih transformatora
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0005172
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.1.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Pružanje zaštitarskih usluga, grupa 4. Pružanje zaštitarskih usluga na objektima PrP Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2021/S F22-0003727
 • Datum slanja objave u EOJN: 19.1.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Servis agregata, grupa 4 - Servis agregata u Prijenosnom području Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0002447