Prijenos Ugovora o korištenju mreže

Korisnik mreže dostavlja ispunjeni Obrazac Zahtjeva za prijenos Ugovora o korištenju mreže, te ga dostavlja elektroničkom poštom.

Nakon zaprimanja ispunjenog obrasca Zahtjeva za prijenos Ugovora o korištenju mreže, ukoliko je potrebno obrazac Zahtjeva za prijenos Ugovora o korištenju mreže može se poslati  Korisniku mreže na dopunu.

Kada je Zahtjev za prijenos Ugovora o korištenju mreže u potpunosti dopunjen/provjeren, Korisniku mreže se javlja da je Zahtjev za prijenos Ugovora o korištenju mreže ispravan, te Korisnik mreže dostavlja ispravan original Zahtjeva za prijenos Ugovora o korištenju mreže u što kraćem roku elektroničkom poštom.

Obrazac Ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže *

Nakon uspješnog zaprimanja originalnog ispravnog Zahtjeva za prijenos Ugovora o korištenju mreže, HOPS, Prenositelj (trenutni Korisnik mreže) i Primatelj (budući Korisnik mreže) usuglašavaju konačnu verziju Ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže pri čemu HOPS popunjava obrazac Ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže. 

Svi prethodno navedeni dokumenti nužni za potpisivanje Ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže, kao i svi ostali prethodno navedeni dokumenti, dostavljaju se poštom u originalnom obliku sa svim potrebnim potpisnima odgovornih osoba i pečatima, na adresu:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Sektor za tržište, Kupska 4, 10 000 Zagreb

S napomenom „Postupak realizacije korištenja mreže“