CACM Metodologije

CACM Metodologije 

Rok jamstva dan unaprijed - DAFD

Regije za proračun kapaciteta - CCR

Početak unutardnevnog trgovanja između zona trgovanja i kraj unutardnevnog trgovanja između zona trgovanja

Metodologija raspodjele prihoda od zagušenja

Jedinstvena metodologija određivanja cijene unutardnevnog prekozonskog kapaciteta

Metodologija proračuna planiranih razmjena koje su rezultat jedinstvenog povezivanja dan unaprijed

Metodologija proračuna planiranih razmjena koje su rezultat jedinstvenog unutardnevnog povezivanja

Metodologija dostave informacija o proizvodnji i opterećenju

Uspostava alternativnih postupaka

Zajednička koordinirana metodologija proračuna kapaciteta za razdoblje tržišta dan unaprijed i razdoblje unutardnevnog tržišta