FCA Metodologije

Uspostava jedinstvene platforme za dodjelu (Single Allocation Platform, SAP)


Usklađena pravila za dodjelu za dugoročnih prava prijenosa (Harmonised Allocation Rules, HAR)

Usklađena pravila za raspodjelu dugoročnog prekozonskog kapaciteta

Zajednička metodologija koordiniranog proračuna kapaciteta za dugoročna razdoblja