Karijera

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. poslodavac je koji cijeni stručnost i izvrsnost te potiče osobni i profesionalni razvoj radnika.  Ako ste zainteresirani za rad u takvom okruženju prijavite se na jedan od objavljenih oglasa:

  • Referent (Zagreb)
  • Sektor za ekonomske, pravne, kadrovske i opće poslove, Služba za ekonomske poslove, Odjel za financije i obračun primanja
  • Objavljeno: 24.2.2021.
  • Rok za prijavu do: 3.3.2021.
  • Pripravnik za radno mjesto "Inženjer" (Zagreb)
  • Sektor za poslovnu integraciju, Služba za tržište i poslovnu inteligenciju, Odjel za povezivanje tržišta i poslovnu inteligenciju
  • Objavljeno: 24.2.2021.
  • Rok za prijavu do: 3.3.2021.
  • 1