Karijera

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. poslodavac je koji cijeni stručnost i izvrsnost te potiče osobni i profesionalni razvoj radnika.  Ako ste zainteresirani za rad u takvom okruženju prijavite se na jedan od objavljenih oglasa:

  • Referent (Zagreb)
  • Sektor za ekonomske, pravne, kadrovske i opće poslove, Služba za opće poslove, Odjel za zaštitu na radu, zaštitu od požara i održavanje
  • Objavljeno: 29.9.2022.
  • Rok za prijavu do: 9.10.2022.
  • 1