Zaposlenici

Struktura zaposlenih radnika

Zaposleni radnici po stručnoj spremi


Zaposleni radnici po godinama života


Na dan 23.1.2020. u HOPS-u je zaposleno 1.127 radnika.