Vijesti

HOPS organizator dvodnevnog sastanka projektnog tima za izračun prijenosnih kapaciteta za dva dana unaprijed Flow-based metodom (FBE PT)

U sklopu CORE projekta, HOPS (Sektor za vođenje EE sustava, Služba za planiranje rada sustava) je 3. i 4. rujna 2019.g. bio domaćin dvodnevnog sastank...

6.9.2019.
HOPS i SIEMENS potpisali ugovor u sklopu projekta Sincro.Grid

Predstavnici Hrvatskog operatora prijenosnog sustava i Siemens-a potpisali su ugovor “Radovi na ugradnji regulacijske prigušnice u TS 400/220/110 kV ...

28.8.2019.
Obveza prihvaćanja e-računa od 1. srpnja 2019. godine

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18, dalje Zakon), HOPS od 1. prosinca 2018. zaprima e-račune po EU n...

27.6.2019.
Godina dana od povezivanja jedinstvenog unutardnevnog tržišta

XBID, jedinstveno unutardnevno povezano tržište, danas postoji točno godinu dana!

12.6.2019.
Posjet studenata FER-a i novih inženjera HOPS-a Hidroelektrani Zakučac

Desetak studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu i četiri inženjera elektrotehnike i računarstva odnedavno zaposlena u HOPS-u ...

11.6.2019.
U Opatiji se od 20. do 24. svibnja 2019. održao 42. MIPRO 2019 - stručni skup posvećen informatičkoj i komunikacijskoj tehnologiji te elektronici i mikroelektronici

Konferenciju su službeno otvorili domaćini – predsjednik hrvatske udruge MIPRO dr. Miroslav Poljak, te predsjednik Međunarodnog programskog vijeća MIP...

24.5.2019.
HOPS organizator dvodnevnog sastanka projektnog tima za izračun dugoročnih prekograničnih prijenosnih kapaciteta (LTCC PT) u sklopu CORE projekta

U sklopu CORE projekta, Hrvatski operator prijenosnog sustava je 14. i 15. svibnja 2019.g. bio domaćin dvodnevnog sastanka članova CORE CCR projektnog...

20.5.2019.
HOPS sudjelovao na „Wind Europe 2019 Conference & Exhibition“ u Bilbau

Najveći ovogodišnji događaj u području korištenja energije vjetra od 2. do 4. travnja 2019. godine održao se u španjolskom Bilbau

13.5.2019.
Projekt CROSSBOW – Obzor 2020. uspješnice u Hrvatskoj

Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH objavila je informativno-promidžbenu publikaciju „Obzor 2020...

10.4.2019.