HR-BA granica

Na granici zona trgovanja Hrvatske i Bosne i Hercegovine dodjelu prekozonskih prijenosnih kapaciteta provode dva dražbena ureda i to:

 

SEE CAO  (Coordinated Auction Office in South East Europe Podgorica d.o.o.), kao dražbeni ured provodi: 


HOPS (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.), kao dražbeni ured provodi: 


Uvjeti sudjelovanja u dodjelama koje provodi HOPS


U dodjelama prijenosnih kapaciteta koje provodi HOPS može sudjelovati fizička ili pravna osoba, energetski subjekt koji je prethodno dostavio podatke i dokumente propisane u Zahtjevu za sudjelovanje u dodjeli prekozonskih prijenosnih kapaciteta:Ispunjeni i potpisani obrasci dostavljaju se u dva (2) primjerka na adresu:
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Sektor za tržište
Kupska 4, 10000 Zagreb