Javna nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja za sigurnost sustava

Pravo nadmetanja za predmet nabave imaju svi Pružatelji usluge uravnoteženja koji s Operatorom prijenosnog sustava imaju sklopljen važeći Ugovor o pružanju usluga uravnoteženja - mFRR.

Pružatelji usluge uravnoteženja, u smislu Pravila nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja za sigurnost sustava definiraju se kao Ponuditelji.

Ponuditelji  podnose ponude Operatoru prijenosnog sustava za predmet nabave:

  • osiguravanja mFRR rezerve snage za sigurnost sustava
  • kupnje energije uravnoteženja iz ugovorene mFRR rezerve snage za sigurnost sustava
  • kupnje energije uravnoteženja iz dobrovoljnih ponuda za mFRR rezervu snage.

Pružatelj usluge uravnoteženja  kojem je dostavljena potvrda o odabiru ponude za mFRR rezervu snage za razdoblje pružanja usluge uravnoteženja ima pravo prijenosa cijelog ili djela obveze na drugog Pružatelja.

Shematski prikaz procesa nabave:

NADMETANJE ZA OSIGURAVANJE mFRR REZERVE SNAGE ZA SIGURNOST SUSTAVA

Parametri proizvoda za uravnoteženje:

mFRR rezerva snage za sigurnost

Minimalni iznos ponude

3 MW

Zahtijevano vrijeme za aktivaciju

≤ 15 minuta

Minimalno trajanje aktivacije

30 min

Maksimalno trajanje aktivacije

2 sata*

Vrijeme između dvije aktivacije

8 sati*

Smjer rezerve

+

Limit cijene za mFRR rezervu snage:

48,73 HRK/MW**

Limit cijene za energiju uravnoteženja:

XX,XX HRK/MWh ***

* Uz suglasnost Ponuditelja moguće je koristiti dulje maksimalno trajanje aktivacije, odnosno kraće vrijeme između dvije aktivacije od navedenog, kako je navedeno u Prilogu 1. Ugovora o pružanju usluga uravnoteženja - mFRR.

** Limit cijene za mFRR rezervu snage: definiran je kao jedinična cijena izračunata u skladu s važećom Metodologijom za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga za proizvod za uravnoteženje istih/sličnih parametara.

*** Limit cijene za energiju uravnoteženja: HOPS zadržava pravo propisati ograničenje cijene  energije uravnoteženja, posebice u slučaju značajnih razlika ponuđenih cijena energije uravnoteženja od cijena na veleprodajnom tržištu električne energije.

Nadmetanje za mFRR rezervu snage provodi se na tjednoj razini:


Ponuditelji podnose ponude za mFRR rezervu snage za sigurnost u HRK/MW, na propisanom obrascu, elektroničkom poštom.

Obrazac za dostavu ponuda za mFRR rezerve snage za sigurnost

Metoda odabira ponuda na nadmetanju za rezervu snage:

  • sve ponude za rezervu snage sortiraju se od najniže do najviše cijene mFRR rezerve snage formirajući listu ponuda
  • u slučaju dvije ili više ponuda s istim ponuđenim cijenama rezerve snage, prednost ima ona ponuda koja je prispjela ranije
  • odabiru se sve ponude s liste do traženog iznosa mFRR rezerve snage
  • za slučaj kada je zadnja odabrana ponuda s liste nedjeljiva i u sumi s ostalima prethodno odabranim ponudama premašuje traženi iznos mFRR rezerve snage ista se neće prihvatiti.

Ukupan iznos i smjer potrebne mFRR rezerve snage za sigurnost sustava i energije uravnoteženja za nadmetanje objavljuje se jednom tjedno prije početka natječaja:

mFRR rezerva snage za sigurnost sustava i energija uravnoteženja

Pon

Uto

Sri

Čet

Pet

Sub

Ned

Tražena količina rezerve snage [MW]

130

130

130

130

130

130

130

Smjer [ + /-]

+

+

+

+

+

+

+

Minimalni iznos ponude  [MW]

3

3

3

3

3

3

3

Zahtijevano vrijeme za aktivaciju [min]

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 15

Minimalno trajanje aktivacije [min]

30

30

30

30

30

30

30

Maksimalno trajanje aktivacije [h]

2

2

2

2

2

2

2

Vrijeme između dvije aktivacije [h]

8

8

8

8

8

8

8

Djeljivost ponude - DA (s koracima po 1 MW) / NE


POSTUPAK DOSTAVE PONUDA ZA ENERGIJU URAVNOTEŽENJA

Ponuditelji koji posjeduju potvrdu o odabiru ponude za mFRR rezervu snage dužni su dostaviti ponudu za energiju uravnoteženja u iznosu koji je jednak ili veći od ugovorenog iznosa rezerve snage. 

Ponuditelji koji nemaju potvrdu o odabiru za mFRR rezervu snage mogu dostaviti dobrovoljnu ponudu za energiju uravnoteženja.

Vrijeme otvaranja nadmetanja (engl. Gate Opening time, GOT):

  • 15:00 sati predzadnjeg radnog dana u tjednu koji prethodi tjednu isporuke

Vrijeme zatvaranja nadmetanja (engl. Gate Closer time, GCT):

  • 13:00 sati zadnjeg radnog dana koji prethodi danu isporuke (D-1).

Vrijeme podnošenja ponuda:

  • od GOT do GCT.

Način podnošenja ponuda


REZULTATI JAVNIH NADMETANJA ZA OSIGURAVANJE mFRR REZERVE SNAGE ZA SIGURNOST SUSTAVA

Rezultati Javnih nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage za sigurnost sustava dostupni su ovdje:


PRIJENOS OBVEZE

Pružatelj kojem je dostavljena potvrda o odabiru ponude za mFRR rezervu snage za razdoblje pružanja usluge uravnoteženja ima pravo prijenosa cijelog ili djela obveze na drugog Pružatelja.

Pružatelj koji prenosi i Pružatelj koji preuzima obvezu moraju zajednički podnijeti Zahtjev za prijenos obveze pružanja mFRR rezerve snage u skladu s Ugovorom o pružanju usluge uravnoteženja – mFRR.

Zahtjev za prijenos obveze podnosi se najkasnije do 15:00 sati dana koji prethodi danu isporuke (D-1).
Operator prijenosnog sustava dostavlja elektroničkom poštom nove Potvrde o odabiru ponude za mFRR rezervu snage Pružatelju koji prenosi obvezu i Pružatelju koji preuzima obvezu, kojim potvrđuje podneseni Zahtjev za prijenos obveze, najkasnije do jedan sat prije početka isporuke (H-1).

U slučaju odbijanja Zahtjeva za prijenos obveze pružanja mFRR rezerve Operator prijenosnog sustava je dužan dostaviti pružateljima obrazloženi odgovor s razlozima odbijanja prijenosa.

Zahtjevi se podnose elektroničkom poštom.