Usluge uravnoteženja

Usluge uravnoteženja koriste se za održavanje frekvencije te se definiraju, nabavljaju i aktiviraju zasebno za pozitivni i negativni smjer aktivacije: 

Usluga

uravnoteženja

Dostupnost

Vrijeme odziva

Max trajanje aktivacije

Vrijeme između aktivacija

Max broj aktivacija

Min snaga

Korisnik mreže

aFRR rezerva snage i/ili energija uravnoteženja

100% vremena ponude

100% snage unutar 5 minuta

Konstantno

-

-

1MW

OPS & ODS

mFRR rezerva snage i/ili energija uravnoteženja

100% vremena ponude

100% snage unutar 15 minuta

Definirano u Ugovoru o pružanju usluga uravnoteženja

1MW

OPS & ODS

Tko može pružati usluge uravnoteženja?

Usluge uravnoteženja mogu pružati svi pojedinačni korisnici mreže i agregatori, koji su s Operatorom prijenosnog sustava sklopili Ugovor o pružanju usluga uravnoteženja (za svaku pojedinu uslugu posebno). 

Ugovor o pružanju usluge uravnoteženja mogu s Operatorom prijenosnog sustava sklopiti svi pojedinačni korisnici mreže i agregatori koji su dokazali da su za to tehnički osposobljeni.

Tehnička osposobljenost korisnika mreže za pružanje pojedine usluge uravnoteženja dokazuje se pretkvalifikacijskim postupkom.


Nabava putem javnog nadmetanja:


Od 20. veljače 2023. godine HOPS će provoditi novi način nabave mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja javnim nadmetanjem, u skladu s člankom 4. Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (HOPS 11/2019).


Usluge uravnoteženja nabavljaju se na transparentan i nediskriminirajući način provođenjem postupka nabave putem javnog nadmetanja koje se provodi na periodičkoj razini (mjesečno, tjedno, dnevno i/ili unutardnevno).


U slučaju pojave samo jednog (dominantnog) pretkvalificiranog pružatelja usluge uravnoteženja za pojedinu uslugu uravnoteženja, nabava se provodi direktnim ugovaranjem usluge uravnoteženja s dominantnim pružateljem u skladu s: