Elektroenergetski podaci

Osnovni podaci 2017. 2018. 2019.

Proizvodnja na prijenosnoj mreži (GWh)

Hidroelektrane 4.809 6.6915.606
Termoelektrane 4.044 3.2063.709
Vjetroelektrane 1.088 1.2401.343
Ukupna proizvodnja 9.941 11.13710.658
Prekogranična razmjena (GWh) Ulaz u RH (uključujući 50% NE Krško) 12.157 12.69211.400
Izlaz iz RH 4.778 6.5325.237
Razlika razmjene 7.379 6.1606.163
Ukupna prenesena energija na prijenosnoj mreži (GWh) 22.098 23.93122.198
Najveće opterećenje sustava MWh/h 3.079 3.1683.038
Datum 04.08.2017. 26.02.2018.25.07.2019.
Vrijeme 14:00 20:0014:00
Najmanje opterećenje sustava MWh/h 1.305 1.2491.226
Datum 18.09.2017. 20.05.2018.22.04.2019.
Vrijeme 04:00 06:0004:00
Potrošnja na prijenosnoj mreži bez gubitaka (GWh) 16.903 16.76316.433
Gubici u prijenosnoj mreži (GWh) 417 534388
Isporuka svim kupcima izravno priključenim na prijenosnu mrežu (GWh) 1.085 1.0601.078