Posebne zone

Sukladno Pravilima o priključenja na prijenosnu mrežu iz 2018. godine HOPS d.d. je bio obvezan na svojim internetskim stranicama objaviti osnivanje posebne zone nakon sklapanja ugovora o priključenju posebne zone na prijenosnu mrežu. 

Posebna zona, sukladno Uredbi o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu, predstavlja određeno zemljopisno područje unutar važećeg prostornog plana na kojem postoji interes više subjekata za priključenje na energetsku mrežu, kao sudionika posebne zone, te za koju postoji organizator posebne zone. Organizator posebne zone zastupa sudionike posebne zone pred operatorom prijenosnog sustava, odnosno HOPS-om.