Vođenje EES-a

Vođenje elektroenergetskog sustava (EES-a) usluga je HOPS-a kojom se planira, nadzire, upravlja i analizira rad hrvatskog EES-a. 

HOPS obavlja energetsku djelatnost prijenosa električne energije, proizvedene u Hrvatskoj ili uvezene iz inozemstva, hrvatskim kupcima ili kupcima u drugim zemljama te tranzit električne energije preko prijenosne mreže hrvatskog EES-a. 

Pretpostavka za uspješno provođenje prijenosne djelatnosti je učinkovito vođenje hrvatskog EES-a kao cjeline (proizvodnja, prijenos, distribucija i potrošnja električne energije na području Republike Hrvatske) te usklađivanje rada hrvatskog EES-a sa sustavima susjednih država i ostatkom sinkronog područja ENTSO-E regije kontinentalna Europa. Glavni centar vođenja hrvatskog EES-a je Nacionalni dispečerski centar (NDC) u Zagrebu. 

HOPS provodi koordinaciju planiranja potrošnje i proizvodnje električne energije; koordinaciju uvoza, izvoza i svih drugih oblika razmjene električne energije; koordinaciju proizvodnje i prijenosa električne energije, te opskrbe kupaca električnom energijom; mjerodavan je i odgovoran za uklopna stanja jedinica prijenosne mreže 400,220 kV i 110 kV mreže.

Poslovi vođenja EES-a provode se sukladno zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, Sporazumu o radu sinkronog područja kontinentalne Europe, Sporazumu o radu SHB bloka, te bilateralnim sporazumima o vođenju pogona sa susjednim operatorima prijenosnih sustava.

Planiranje rada EES-a:

Prema vremenskom opsegu razlikujemo kratkoročno, srednjoročno i dugoročno planiranje rada EES-a.

Kratkoročno planiranje obuhvaća:

 • pripremu tehničkih podloga za operativno vođenje EES-a za sljedeći dan,

 • izdavanje suglasnosti o tehničkoj izvodljivosti Tržišnog plana i sklopnih operacija u mreži,

 • izradu Plana rada sustava.

Srednjoročno planiranje obuhvaća:


 • koordinaciju izrade plana održavanja prijenosnih postrojenja i davanje suglasnosti na plan održavanja proizvodnih postrojenja,

 • izradu plana podfrekvencijskog rasterećenja EES-a,

 • izradu plana ograničenja potrošnje električne energije kod velikih poremećaja u EES-u ili nedostatne dobave električne energije,

 • izradu plana ponovne uspostave EES-a.

Dugoročno planiranje obuhvaća:

 • izradu dugoročnih predviđanja potrošnje električne energije u funkciji planiranja razvoja prijenosne mreže,

 • prepoznavanje i istraživanje mogućih slabih točaka u EES-u i odabir tehničkih rješenja za njihovo otklanjanje.

Model vođenja EES-a:

Vođenje hrvatskog EES-a hijerarhijski je organizirano i provodi se s tri razine, te se temelji na prihvaćenom ustroju vođenja "1+4", odnosno na strukturi jednog glavnog centra prve razine vođenja i četiri centra druge razine vođenja: 

  • na najvišoj razini je Nacionalni dispečerski centar (NDC), smješten u Zagrebu,

   • na drugoj razini su četiri mrežna centra upravljanja (MC) smještena u Rijeci, Splitu i Osijeku, a četvrti u Zagrebu, koji postoji i organizacijski i fizički u prostoru TS Žerjavinec

    • na trećoj razini su elektroenergetski objekti i postrojenja (transformatorske stanice, elektrane), centri daljinskog upravljanja (CDU), centri vođenja lanca elektrana i centri vođenja elektrana na slivovima.

    NDC je glavni centar vođenja EES-a kao cjeline i hrvatskog  regulacijskog područja. Obavlja poslove planiranja i analize rada EES-a te vođenja EES-a u stvarnom vremenu. Ovlašten je za koordinaciju aktivnosti s ostalim operatorima prijenosnih sustava sinkronog područja.

    MC-i u pripadajućim prijenosnim područjima obavljaju sljedeće poslove:

     • nadziru i prema nalozima NDC-a upravljaju mrežom 400, 220 i 110 kV sustavnog značaja u svom prijenosnom području,

      • samostalno nadziru i upravljaju mrežom 110 kV koja nije sistemskog značaja u svom prijenosnom području,

       • ostale poslove iz ovlasti vođenja EES-a koje im pridijeli NDC.