Lista redoslijeda projekata

Studijski zadatci za izradu Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na prijenosnu mrežu (EOTRP) izrađuju se kronološkim redoslijedom, uzimajući pritom u obzir vrijeme sklapanja Ugovora o priključenju (UOP), Predugovora o priključenju te Sporazuma o izradi EOTRP-a, kao i ispunjavanja obveza koje su investitori preuzeli sklapanjem navedenih pravnih poslova. EOTRP podnositelja zahtjeva (investitora), mora prilikom izračuna prilika u mreži i naknada za priključenje uzeti u obzir ranije utvrđena prava i obveze HOPS-a. 

Zbog promjena zakonske regulative Lista redoslijeda projekata se ne primjenjuje na projekte koji nisu dostavili energetska odobrenja (čl.133. ZoTEE). Nova Lista redoslijeda projekata bit će objavljena danom donošenja novih Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu.