Informacije o PPK

Informacije o prekozonskim prijenosnim kapacitetima raspoloživim za dražbe i rezultatima dražbi nalaze se na portalima nadređenih tijela koje provode dražbe (JAO i SEE-CAO).
Indikativne vrijednosti su, u skladu s EU Uredbom 543/2013, objavljene na ENTSO-E centralnoj platformi razvidnosti transparency.entsoe.eu

 

Pravilima su definirani postupci u slučaju privremene neraspoloživosti sustava dodjele kod održavanja godišnjih, mjesečnih i dnevnih dražbi kao i unutardnevne dodjele.


Ispunjeni obrazac za prijavu dnevne razmjene električne energije šalje se putem elektroničke pošte ovdje.

 

Sve upite i pitanja moguće je dostaviti elektronskom poštom ovdje.