Registar ugovornih dokumenata

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), registri sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma odnosno svih ugovora vrijednosti bez PDV-a jednake ili veće od 20.000,00 kuna se od 1. siječnja 2018. godine objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Na ovoj stranici objavljen je registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih do 31.12.2017. godine, koji je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. vodio na svojim internetskim stranicama u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014), odnosno u skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi.


Ugovori

2013

2014

2015

2016

2017

Okvirni sporazumi2013
2014
2015
2016
2017