Nabava

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. provodi postupke nabave kao sektorski naručitelj iz članka 7. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016, dalje: ZJN 2016).

Na ovim internetskim stranicama Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima neograničeni pristup informacijama iz područja nabave, poštujući načelo transparentnosti.

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te izvješća o istima se od 1. siječnja 2018. godine objavljuju na internetskim stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN) na adresi https://eojn.hr/

Obavijesti o izmjenama ugovornih dokumenata također su dostupne zainteresiranim gospodarskim subjektima na EOJN.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. u skladu s člankom 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016, kao naručitelj, na temelju prikupljenih Izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, objavljuje:

Popis gospodarskih subjekata s kojima je HOPS d.d. u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovorne dokumente

  • DOT j.d.o.o., Osijek, Svetog Roka 38, OIB 87413235224
  • HERUS d.o.o., Ist 35, Ist (Grad Zadar), OIB: 25425789528