Kvaliteta opskrbe električnom energijom

HOPS je odgovoran za pouzdanost i raspoloživost sustava opskrbe električnom energijom te ispravnu koordinaciju sustava proizvodnje, prijenosa i distribucije uz odgovornost za vođenje elektroenergetskog sustava na način kojim se postiže sigurnost isporuke električne energije. Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela je Uvjete kvalitete opskrbe električnom energijom (Narodne novine broj 37/2017, 47/2017, 31/2018, 16/2020), kojima su određeni standardi u područjima kvalitete usluga, pouzdanosti napajanja i kvalitete napona te je definirano kako slijedi:

  • način mjerenja, prikupljanja i objavljivanja pokazatelja kvalitete opskrbe električnom energijom
  • viša sila i iznimni događaji u pogledu kvalitete opskrbe električnom energijom
  • način regulacije kvalitete opskrbe električnom energijom u ovisnosti o odabranoj metodi regulacije tarifa
  • minimalni, opći i zajamčeni standardi kvalitete opskrbe električnom energijom
  • novčana naknada na temelju zajamčenih standarda kvalitete opskrbe električnom energijom
  • sadržaj godišnjeg izvještaja operatora prijenosnog sustava o kvaliteti opskrbe električnom energijom
  • način, dinamika i opseg izvještavanja te dostavljanja podataka HERA-i o kvaliteti opskrbe električnom energijom.

Uvjetima je propisana obveza operatoru prijenosnog sustava da vodi elektroničke evidencije u koje se upisuju i pohranjuju svi podaci i dokumenti o kvaliteti usluga, pouzdanosti napajanja, kvalitete napona potrebni za izračun i provjeru pokazatelja kvalitete. Operator prijenosnog sustava je obvezan dostavljati podatke o kvaliteti usluga i prigovorima na kvalitetu opskrbe električnom energijom HERA-i.

Na donjim poveznicama nalaze se obrasci:

Popunjene obrasce potrebno je poslati putem elektroničke pošte ovdje.

U skladu s člankom 66. Pravilnika o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom (NN 84/2022) HOPS je dužan jednom godišnje objaviti na svojim internetskim stranicama Izvještaj o kvaliteti opskrbe električnom energijom.

Izvještaj HOPS-a o kvaliteti opskrbe električnom energijom za 2019. godinu

Izvještaj HOPS-a o kvaliteti opskrbe električnom energijom za 2020. godinu

Izvještaj HOPS-a o kvaliteti opskrbe električnom energijom za 2021. godinu

Izvještaj HOPS-a o kvaliteti opskrbe električnom energijom za 2022. godinu

Izvještaj HOPS-a o kvaliteti opskrbe električnom energijom za 2023. godinu