Usluge EES-a

Usluge EES-a korisnicima mreže osigurava operator prijenosnog sustava samostalno i koristeći pomoćne usluge korisnika mreže koji su u mogućnosti pružiti te usluge.

Usluge EES-a su: vođenje elektroenergetskog sustava, održavanje frekvencije, održavanje napona i ponovna uspostava sustava.

Predmetne usluge se kao nepridjeljive usluge naplaćuju kroz naknadu za korištenje prijenosne mreže.