Obavijesti

Objavljeno: 29.4.2021.

U skladu sa člankom 16. stavak 9. Uredbe (EU) 2019/943 i zahtjevom Hrvatske energetske regulatorne agencije iz točke 3. Odluke o davanju odobrenja Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. za odstupanje od obveza propisanih člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: HOPS) dužan je do 30. travnja 2021. donijeti dokument Metodologija i projekti koji pružaju dugoročno rješenje za uzroke odstupanja od obveza propisanih člankom 16. stavak 8. Uredbe (EU) 2019/943 i objaviti ga na svojoj internetskoj stranici.