Obavijesti

Objavljeno: 10.12.2020.

Dana 20. studenog 2020. godine u Narodnim novinama 128/2020 objavljene su Izmjene i dopune Mrežnih pravila prijenosnog sustava

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_128_2453.html