Obavijesti

Objavljeno: 17.3.2020.

Sve zainteresirane strane, sukladno Pravilima za provedbu nadmetanja za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a za 2021., 2022. i 2023. godine, pozvane su da podnesu Zahtjev za sudjelovanje na javnom nadmetanju za kupnju energije za pokriće gubitaka .

HOPS će u suradnji s Hrvatskom burzom električne energije d.o.o. (u daljnjem tekstu: CROPEX), putem trgovinske platforme CROPEX-a, odabrati najpovoljnije ponuditelje za definirane proizvode u sljedećem obliku:

Predmet nabave je isporuka električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži u 2021., 2022. i 2023. godini, podijeljen u tri grupe kako slijedi:

  • Grupa 1: isporuka električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži u 2021. godini.
  • Grupa 2: isporuka električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži u 2022. godini.
  • Grupa 3: isporuka električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži u 2023. godini.

Zahtjev za sudjelovanje na nadmetanjima za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 2021., 2022. i 2023. g. mora biti zaprimljen u HOPS-u do 26.03.2020. odnosno najkasnije 2 radna dana prije provedbe samog nadmetanja do 13:00 sati.

HOPS će na svojim internetskim stranicama naknadno objaviti obavijest o planiranoj provedbi nadmetanja za nabavu električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži najkasnije tri radna dana prije provedbe samog nadmetanja.

Pojedinosti o postupku odabira objašnjene su u gore navedenim pravilima.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem e-pošte: JN-Gubici@hops.hr.