Obavijesti

Objavljeno: 19.4.2021.

Na temelju članka 30. točke 55. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“ broj 22/2013, 102/2015, 68/2018 i 52/2019), uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 310-34/18-05/213; Urudžbeni broj: 371-06-21-14, od 22. ožujka 2021. godine, Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. je 6. travnja 2021. godine donijela Pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava, uključujući spojne vodove (u daljnjem tekstu: Pravila).

Pravilima se propisuju postupci otklanjanja zagušenja unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava, uključujući spojne vodove, obveze operatora prijenosnog sustava te odnosi između operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i korisnika mreže, vezano uz otklanjanje zagušenja unutar hrvatskog EES-a.

HOPS će na svojim internetskim stranicama objaviti obrazac Ugovora o redispečingu, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Pravila.