Obavijesti

Objavljeno: 29.10.2021.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb temeljem odredbi članka 130. stavak 2. i 3. Zakona o tržištu električne energije (NN br. 111/21) poziva sve zainteresirane osobe za podnošenje zahtjeva za uvrštenje na Popis osoba kvalificiranih za izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) i elaborata mogućnosti priključenja (EMP).

Poziv i sve potrebne priloge možete preuzeti ovdje.