Obavijesti

Objavljeno: 1.7.2020.

Sve zainteresirane strane, sukladno Pravilima za provedbu nadmetanja za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a za 2021. godinu, pozvane su da podnesu Zahtjev za sudjelovanje na nadmetanju za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži HOPS-a za 2021. godinu. 

HOPS će u suradnji s Hrvatskom burzom električne energije d.o.o. putem trgovinske platforme CROPEX-a, provesti nadmetanje za definirani proizvod.

Pojedinosti o postupku odabira i detalji nadmetanja objašnjeni su u gore navedenim Pravilima.

Zahtjev za sudjelovanje na nadmetanju nalazi se na Internet stranicama HOPS-a i podnosi se do petka, 10.07.2020.g. do 12:00 sati.

Sudionici koji podnesu valjanu prijavu u I. kvalifikacijskoj fazi nadmetanja ispunjavaju uvjete sudjelovanja na svim budućim nadmetanjima na dugoročnoj osnovi (godišnja/kvartalna/mjesečna) koja će se provoditi za/u 2021. godini.