Obavijesti

Objavljeno: 15.4.2021.

Cilj projekta povezivanja tržišta DE-AT-PL-4M MC zona trgovanja je povezivanje 4M MC-a sa Multi-Regional Coupling projektom (MRC) koristeći implicitnu dodjelu prekozonskih kapaciteta temeljenih na NTC proračunu. Uključeno je šest granica (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT) a operativni početak tržišnog povezivanja se planira 10. lipnja 2021. godine. Na taj način će ostvariti jedinstveno povezivanja tržišta dan unaprijed među članicama koje pripadaju MRC-u i 4M MC-u te time predstavlja prekretnicu prema dovršenju jedinstvenog europskog povezivanja dan unaprijed tržišta (SDAC).

OPS-ovi i NEMO-i će održati webinar kako bi pružili tržišnim sudionicima detaljne informacije o očekivanim promjenama te testovima u koje bi bili uključeni (a koji su planirani za sredinu svibnja 2021. godine). 

Webinar će se održati 21. travnja 2021 od 14:30 do 16:30 sati.

Svi zainteresirani subjekti mogu se registrirati na linku