Obavijesti

Poziv za dostavu ponuda za funkciju izvršnog direktora SEE CAO

U sklopu transformacije tvrtke „Projektni tim zadužen za uspostavu Ureda za provođenje koordiniranih dražbi u jugoistočnoj Europi d.o.o.“ u „Ured za p...

20.12.2013.