Vijesti

Objavljeno: 9.12.2022.

5.12.2022. Core CCR je započeo fazu vanjskih izračuna prijenosnih kapaciteta za unutardnevno razdoblje tržišta Flow-based metodom (FB IDCC) što će biti ulazni podatak za paralelne proračune povezivanja tržišta (s uključenim stvarnim nalozima tržišnih sudionika). Izračun prijenosnih kapaciteta u skladu je sa usvojenom metodologijom FB IDCC prema odluci ACER-a od 21.2.2019. (Intraday capacity calculation methodology of the Core capacity calculation region in accordance with Article 20ff. of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management). U sklopu Core projekta, Hrvatski operator prijenosnog sustava (Sektor za vođenje EES-a, Služba za planiranje rada sustava) je sudjelovao u razvoju usvojene metodologije, te njenoj implementaciji na razini Core CCR.

Core TSO-ovi provodili su interno testiranje alata i metodologija za izračun unutardnevnog kapaciteta tijekom 2022.g. čime je ovaj proces došao u fazu dovoljno stabilnog provođenja. Navedeno omogućuje početak faze vanjskih izračuna kako bi se TSO-ovi i sudionici na tržištu pripremili za Go-Live izračuna unutardnevnog kapaciteta na temelju modela predviđanja za dan unaprijed (Intraday Capacity Calculation based on the Day-ahead forecast). Tijekom vanjskih izračuna središnji poslovni proces je još uvijek podložan kratkoročnim promjenama, a lokalni procesi se kontinuirano poboljšavaju kako bi se postigla maksimalna stabilnost i uvjeti za početak Go-Live Core FB IDCC procesa. Core TSO-ovi nastavit će analizirati rezultate vanjskih izračuna kako bi poboljšali rezultate u pogledu ID ATC razina i sigurnosti mreže, kao što su nastojali i prije početka faze vanjskih izračuna.

Faza vanjskih izračuna prijenosnih kapaciteta planirana je u trajanju od šest mjeseci prije Go-Live FB IDCC procesa predviđenog za 6.mj. 2023.g. Ovo je u skladu sa zakonskom obvezom članka 20. (stavkom 8.) Uredbe CACM koji zahtijeva da TSO-ovi testiraju metodologiju izračuna kapaciteta zajedno s postojećim režimima koji se trenutno primjenjuju u regiji tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci, i članka 20. (stavkom 5.) Uredbe CACM, koji zahtijeva puštanje u rad izračuna unutardnevnog kapaciteta godinu dana nakon puštanja u rad izračuna kapaciteta dan unaprijed (FB DACC) što je bilo u lipnju 2022. godine. 

Relevantne informacije mogu se pronaći na Core IDCC stranici JAO web stranice [JAO].

U lipnju 2023. planirano započinje Go-Live Core FB IDCC prve faze izračuna koji je povezan sa dostavom rezultata prekograničnih kapaciteta u 22:00 sata D-1 procesa (IDA2), a nakon čega slijedi priprema za Go-Live druge (IDA1, u 15:00 sati D-1 procesa) i treće (IDA 3, u 10:00 sati D) faze izračuna.

Projekt izračuna unutardnevnog kapaciteta (Core Intraday Capacity Calculation - Core IDCC) dio je procesa integracije tržišta (Core Market Integration). Cilj je razvijanje i implementiranje metodologije za određivanje unutardnevnih kapaciteta za unutardnevne dražbe i unutardnevno kontinuirano trgovanje u cijeloj Core CCR u okviru jedinstvenog unutardnevnog povezivanja tržišta (Single Intraday Coupling - SIDC). 

Objava za javnost:

Core FB IDCC1 External Parralel Run Announcement