Vijesti

Objavljeno: 26.2.2021.

ENTSO-E je na svojim internetskim stranicama objavio vijest o daljnjim aktivnostima na istraživanju razdvajanja sinkronog područja koje se dogodilo 8. siječnja 2021. godine. U analizu će se kroz ENTSO-E Expert Panel uključiti i ACER, te nacionalni energetski regulatori. Više pročitajte ovdje.

ENTSO-E je objavio i Privremeno izvješće koje sadrži najvažnije činjenice o navedenom poremećaju.

U narednom periodu će se prikupljeni podaci analizirati, kako bi se donijeli zaključci o uzrocima poremećaja, te preporuke o mjerama koje se trebaju poduzeti da se slični događaji ne ponove.