Vijesti

Objavljeno: 24.3.2021.

Europska komisija je na temelju redovnog konzorcijskog izvještaja ocijenila da su na projektu CROSSBOW u potpunosti postignuti ciljevi za drugo izvještajno razdoblje od 1.05.2019. do 31.10.2020. godine

Projekt CROSSBOW (eng. CROSS Border management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market), jedan je od najrelevantnijih inovacijskih projekata Europske unije u sektoru pametnih mreža koji okuplja akademske institucije, industriju te operatore prijenosnih sustava iz osam zemalja jugoistočne Europe. 

Cjelokupni konzorcij projekta čine 24 partnera iz 13 zemalja, s hrvatske strane uz HOPS, kao partneri u projektu sudjeluju Končar KET, te Fakultet elektrotehnike I računarstva (FER). Projekt je započeo 1. studenog 2017. godine s planiranim trajanjem od 48 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta  je 17,2 milijuna eura dok vrijednost darovnice za HOPS iznosi 550.812,50 eura.

Projekt CROSSBOW bi trebao značajno utjecati na prekograničnu integraciju tržišta električne energije, poboljšati stabilnost i pouzdanost rada mreže s velikim udjelom obnovljivih izvora, bolju iskoristivost skladišnih kapaciteta, kako na regionalnoj, tako i na europskoj razini.

Operatori sustava jezgra su projekta, te će, između ostalog, omogućiti i povećati zajedničko korištenje resursa. Tako će projekt predložiti nove opcije za spremanje energije, virtualne elektrane, s ciljem povećanja fleksibilnosti i proširenja baze pružatelja pomoćnih usluga, dokazujući da će rezultati projekta pomoći rješavanju transnacionalnih izazova s kojima se suočava regija.

Projekt se sastoji od šest podprojekata i devetnaest radnih paketa, od čega je HOPS voditelj podprojekta 6. „Integration and demonstration“, te radnog paketa 13. „Large scale demonstration activities of the integrated CROSSBOW eco system.

Unatoč kašnjenju uzrokovanom pandemijom COVID-19, projekt je na dobrom putu te je krajem 2020. godine podnesen izvještaj Europskoj komisiji za drugo izvještajno razdoblje u kojem su se projektni partneri usredotočili na razvoj i testiranje alata dizajniranih u prvom izvještajnom razdoblju. Također, Komisija navodi kako očekuje da će projekt pružiti rezultate sa značajnim neposrednim ili potencijalnim utjecajem u sljedećem izvještajnom razdoblju. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 Europske unije u okviru sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava Nº 773430.Više na linku